3 Φεβρουαρίου 2012

Every Child is Born a Poet: The Life and Work of Piri Thomas / Κάθε παιδί γεννιέται ποιητής: Η ζωή και το έργο του Πίρι ΤόμαςΟ ποιητής Piri Thomas χρησιμοποιεί δημιουργική εκφράση για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, το ρατσισμό, τη βία και την απομόνωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top