17 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Έκθεσης: το δημιουργικό σχολείο.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κριτήριο αξιολόγησης και κείμενα για το δημιουργικό σχολείο. 
Το σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος πρέπει να είναι δημιουργικό, ανοιχτό και ποιοτικό. Η ποιότητα ως κύριο αίτημα  οικοδομείται με τη συμμετοχική και δημιουργική μάθηση, που οδηγεί τους μαθητές στην αυτοπραγμάτωση, στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους και σε δραστηριότητες που συνδέουν το σχολείο με τη ζωή.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top