11 Φεβρουαρίου 2012

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» : ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» : ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ : «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

-
-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές:
 • Τι είναι η μόδα
 • Ποιος είναι ο ρόλος της ενδυμασίας στη ζωή του ανθρώπου
 • Με ποιους τρόπους η ενδυμασία και η σύγχρονη μόδα επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων
 • Πώς διαμορφώνουν την κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα
 • Πώς καθορίζουν εν γένει τη στάση και τη συμπεριφορά τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό βίο, από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα.
 • Τον πλουραλισμό και την ποικιλία που χαρακτηρίζει τους ανθρώπινους πολιτισμούς,
 • Το γεγονός ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ,στην οποία η διαφορετικότητα ,έτσι όπως αυτή εκφράζεται και από την ενδυμασία , πρέπει να είναι σεβαστή από όλους και να αποφεύγονται οι ρατσιστικές συμπεριφορές και γενικεύσεις.
 • Πώς η μόδα αποτελεί μέσο έκφρασης των νέων
 • Την ιδιαίτερη συμβολή της παραδοσιακής ενδυμασίας στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης .
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π.)
Το θέμα έχει επιλεγεί με αφόρμηση την ενότητα: «Περιγραφή : Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα» από το βιβλίο « ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Α’ Λυκείου. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του θέματος έπαιξε η ευρεία επιρροή της ενδυμασίας και της μόδας στην εποχή μας . Επιπλέον, ισχυρό κριτήριο στην επιλογή του θέματος αποτελεί το γεγονός ότι ζούμε σε εποχή, κατά την οποία η μόδα αποτελεί βασικό μέσο έκφρασης των νέων.
Θα επιχειρηθεί η συσχέτιση πληροφοριών και γνώσεων που θα προκύψουν με τα γνωστικά αντικείμενα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Πληροφορικής κ.ά. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Διαδικτύου, οπτικοακουστικού υλικού, του επεξεργαστή κειμένου, του φύλλου παρουσίασης και άλλων μέσων της νέας τεχνολογίας.
Σκοπός
Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι να εμπλακούν οι μαθητές/τριες στη διαδικασία να κατανοήσουν το ρόλο της ενδυμασίας ως φορέα της πολιτισμικής ταυτότητας μιας κοινωνίας και τη σημασία που έχει στη σύγχρονη εποχή η ποικιλία της έκφρασης και η διαφορετικότητα.
Στόχοι
Οι επιμέρους στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας είναι:
 • Η ελεύθερη, συλλογική και ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στην όλη διαδικασία του σχεδίου εργασίας.
 • Η ενεργοποίηση της κριτικής ικανότητας και η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο καθημερινό «γίγνεσθαι».
 • Η κατανόηση του ρόλου της ενδυμασίας στη διαμόρφωση και διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών ,όπως για παράδειγμα της Δωδεκανήσου
 • Η απόκτηση πολύτιμης πείρας από τη διεξαγωγή μικρής έρευνας σχετικά με τις ενδυματολογικές προτιμήσεις διαφόρων ηλικιών και κυρίως των νέων.
 • Η άσκηση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Η χρήση πολυμέσων στη συγκέντρωση και τη δημιουργική επεξεργασία υλικού.
 • Η σύνδεση της διδασκαλίας των εμπλεκομένων μαθημάτων με την καθημερινή πραγματικότητα.
 • Η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία.
Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ
Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει μια διαθεματική δραστηριότητα την οποία επεξεργάζεται και στο τέλος όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του σχεδίου εργασίας. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν μικρά διαλείμματα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που επιτρέπει την ανατροφοδότηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό από τον εκπαιδευτικό.
Συμμετέχουν 20 μαθητές/τριες που χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων ή 16 μαθητές/τριες που χωρίζονται σε 4 ομάδες των 4 ατόμων.
Κάθε ομάδα μελετά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την ενδυμασία και τη μόδα.
Τα θέματα οποία θα ερευνήσουν είναι τα εξής:
1.Η σημασία της ενδυμασίας και της μόδας στη ζωή μας.
2.Χαρακτηριστικές παραδοσιακές στολές της Ρόδου.
3.Η ενδυμασία στη Λογοτεχνία.
4.Σύγχρονες τάσεις της μόδας.
Η μέθοδος που ακολουθούν οι επιμέρους ομάδες είναι κοινή, όπως και τα μέσα που χρησιμοποιούν.
Συγκεκριμένα:
 • Αναζητούν σχετική βιβλιογραφία και υλικό στο διαδίκτυο.
 • Επισκέπτονται λαογραφικά ,αρχαιολογικά ή εθνολογικά μουσεία ,τοπικούς λαογραφικούς, αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους και καταγράφουν το υλικό τους .
 • Βιντεοσκοπούν και φωτογραφίζουν χαρακτηριστικές παραδοσιακές στολές της Ρόδου και της Δωδεκανήσου.
 • Συνομιλούν με τοπικούς φορείς παραδοσιακών συλλόγων και καταγράφουν τις απόψεις τους.
 • Παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τη μόδα ή τηλεοπτικά κανάλια ειδικευμένα στη μόδα,
 • Μελετούν περιοδικά μόδας
 • Αναζητούν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο,
 • Επισκέπτονται καταστήματα ρούχων και την εμπορική αγορά της περιοχής τους,
 • Διεξάγουν έρευνα με την κατάρτιση ερωτηματολογίου στην οποία καταγράφουν τα υλικά που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι σχεδιαστές της ραπτικής, τα χρώματα ή τους συνδυασμούς των χρωμάτων που προτιμούν οι καταναλωτές , τους λόγους που προτιμούν τα ρούχα που φορούν, την αισθητική που εκφράζουν οι καταναλωτές που τα χρησιμοποιούν, τα συναισθήματα που νιώθουν ,όταν τα φορούν κ.ά.
 • Αποδελτιώνουν το συγκεντρωμένο υλικό, καταγράφουν χαρακτηριστικές τάσεις της μόδας και εξάγουν συμπεράσματα για την επίδραση της ενδυμασίας στην κοινωνική θέση του ατόμου.
 • Αξιοποιούν τα πολυμέσα που διαθέτει το σχολείο τους συνθέτοντας την εργασία τους με τη βοήθεια του βίντεο, οπτικοακουστικών μέσων και των φύλλων παρουσίασης.
Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • Πορίσματα στα οποία κατέληξε κάθε ομάδα.
 • Σχετικό αποδεικτικό υλικό (dvd, cd-rom, μαγνητόφωνο κτλ)
 • Προβολή βίντεο
 • Προβολή φύλλων παρουσίασης
 • Σύνταξη γραπτών εργασιών και σύνθεσή τους σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο
Ε. ΠΟΡΟΙ- ΥΛΙΚΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου project κρίνεται απαραίτητη η χρήση και αξιοποίηση των ακόλουθων μέσων:
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστοί
 • Βιντεοκάμερα
 • Μαγνητόφωνο
 • Φορητά μέσα αποθήκευσης αρχείων
 • Διαδίκτυο
 • Γραφική ύλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top