17 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Έκθεσης: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Θέματα για ανάπτυξη - Κριτήρια αξιολόγησης και κείμενα για την Παιδεία
Κυβερνήτη του ανθρώπινου βίου, χαρακτήρισε την παιδεία ο Γ. Σεφέρης, γιατί ό,τι ο καθέ­νας είναι στις παιδευτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος το οφείλει και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος τις εισπράττει, τις επεξεργάζεται και τις διευθετεί μέσα του. Έξω από αυτές τις επιδράσεις υπάρχουμε μόνο ως βιολογικά όντα και όχι ως πνευματι­κές υπάρξεις· υπάρχουμε ως ζωικές οντότητες και όχι ως ανθρώπινες παρουσίες.Παρα­φράζοντας τα λόγια του Αριστοτέλη: ο δίχως παιδεία άνθρωπος είναι θεός ή θηρίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top