11 Φεβρουαρίου 2012

Βοήθημα Λατινικών Λυκείου

Στο βιβλίο αυτό κρίναμε άσκοπο το να παραθέσουμε το Λατινικό κείμενο. Επίσης αποφύγαμε ό,τι εύκολα ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας τη σχολική Λατινική Γραμματική.

Οι μεταφράσεις και οι ασκήσεις είναι σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή. Η λεπτομερής αναγνώριση των λέξεων βοηθεί για τη μετάφραση, αλλά και για τη γραμματική και συντακτική επεξεργασία. Παρότι η όλη επεξεργασία κάθε κειμένου πρέπει να προχωρεί με παράλληλη θεώρηση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, επειδή κρίναμε ότι μια τέτοια παράθεση δεν θα διευκόλυνε και θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση, προτιμήσαμε το διαχωρισμό της Γραμματικής από το Συντακτικό. Στο τέλος του βιβλίου παραθέσαμε πίνακα αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων, καθώς και ευρετήριο για τις γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις.

234 σελίδες

σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top