4 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΑΝΗ Η ΑΡΜΑΔΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΡΤ


Η εκπομπή ξεκινάει με εικόνες από τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα χαράγματα που μαρτυρούν την ιστορία του μνημείου και της Αθήνας. Στην συνέχεια γίνονται αναφορές στα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την πόλη της Αθήνας, την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Ενετούς το 1204, τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, την οχύρωση του κάστρου της Ακρόπολης των Αθηνών από τους Τούρκους, τις αλλοιώσεις που υπέστησαν τα κτίρια της Ακρόπολης μετά από τις παρεμβάσεις των διαφόρων κατακτητών, καθώς και στα σχέδια των Ενετών για τον ελλαδικό χώρο. Γίνεται λόγος για τους επικεφαλής των ενετικών στρατευμάτων ΚΕΝΙΞΜΑΡΚ και ΜΟΡΟΖΙΝΙ, την πολιορκία της Ακρόπολης το 1687 από τον ΜΟΡΟΖΙΝΙ, την καταστροφή του Παρθενώνα με την ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης, την αποχώρηση των Ενετών από την Αθήνα το 1688, τη σύληση των ερειπίων του μνημείου από τον ΜΟΡΟΖΙΝΙ, τη μεταφορά μεγάλου αριθμού ελληνικών έργων τέχνης στη Βενετία και σε διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία. Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά στις επιστολές της ΑΝΝΑΣ ΑΚΕΡΧΕΛΜ, που περιγράφει την προέλαση του ενετικού στρατού και την κατάληψη του κάστρου, καθώς και τις επιστολές του Γερμανού μισθοφόρου αξιωματικού ΧΟΝΜΠΕΝΤ, που περιγράφει την Αθήνα της εποχής και την κατάληψη του κάστρου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις αρχαιότητες κυρίως τα γλυπτά λιοντάρια, που κατέληξαν στην Βενετία από την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top