17 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Έκθεσης: ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 Κριτήριο αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεωρία και πράξη.
Η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπλουτίζεται καθημερινά τόσο στο θεωρητικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο που σχετίζεται με τις πρακτικές πλευρές ενός ανθρώπινου χάρτη, ενός ατελούς σχεδίου που βάλλεται από αδικίες. Και κάθε συζήτηση καταλήγει στην ίδια κοινή παραδοχή: είναι φοβερά δύσκολη η εφαρμογή των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά η διατύπωσή τους.Αναγνωρίζεται μάλιστα η αντίστροφη σχέση μεταξύ ρητορικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πραγματικής τους προστασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top