20 Φεβρουαρίου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - Μακεδονία εν μύθοις φθεγγομένη, της Δήμητρας Μήττα. Πληροφοριακό υλικό (φιλολογικό, αρχαιολογικών ευρημάτων, φωτογραφικό, ηχητικό) για μύθους της αρχαίας Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top