14 Φεβρουαρίου 2012

ΣΑΜΑΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΘΗΤΑ (THE THETA WAVES 4 TO 7 HZ)


Συσχετίζονται με εύκολο ανακάλεσμα της μνήμης, εφευρητικότητα, δημιουργητικότητα, οραματισμό, έμπνευση και σκέψεις σε ηρεμία.

Τα Κύματα Θήτα εμφανίζονται κυρίως κατά την διάρκεια του ύπνου και γενικά όταν είστε ολοκληρωτικά βυθισμένοι μέσα σας (αυτό-ύπνωση) Η σκέψη εγκαταλείπει τις συνηθισμένες οδούς.

Τα Κύματα Θήτα επαναφέρουν την ισορροπία μεταξύ του παρασυμπαθητικού και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, όταν παράγονται τακτικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συχνότητα των 7,8Hz (ηχητική συχνότητα Schumann) αποτελεί πολύ σημαντική συχνότητα του μαγνητικού πεδίου της γης και κατά συνέπεια είναι ιδανική για την αναζωογόνηση του σώματος.

Τα Κύματα Θήτα εκπέμπονται και μπορούν να ανιχνευτούν όταν βρίσκεστε σε βαθύ διαλογισμό, σε τεχνικές χαλάρωσης, αυτό-υπνωτισμού και απαλής ύπνωσης.

Τα εγκεφαλικά κύματα ΘΗΤΑ συμβάλλουν στη βαθιά εσωτερική ειρήνη, τις μυστικιστικές αλήθειες, τον μετασχηματισμό των ασυνείδητων περιοριστικών πεποιθήσεων, την δημιουργία μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, την φυσική και συναισθηματική θεραπεία, και την εύρεση του σκοπού και της ποιότητας της ζωής μας.

Χαρακτηρίζονται από ένα είδος γνώσης που το νιώθουμε όπως την εσωτερική σοφία, την πίστη, τον διαλογισμό, τις ψυχικές ικανότητες και την ανάκτηση του ασυνείδητου υλικού.


.
ΑΜΦΙ-ΩΤΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ (binaural beats)

Οι παρακάτω συνθέσεις περιέχουν αμφιωτικούς τόνους και χρειάζεται να τις ακούσει κανείς με στερεοφωνικά ακουστικά.http://www.youtube.com/watch?v=9WHCfNT07Io&feature=related.
Κάποιοι εκ των πιο σεβαστών και αναγνωρισμένων γενετικών βιοχημικών όπως ο Dr. Leonard Horowitz και ο Dr. Puleo, αμφότεροι έχουν καταλήξει πως τα 528Hz είναι η συχνότητα αποκατάστασης ενός αλλοιωμένου DNA.http://www.youtube.com/watch?v=hkX-sNgWTAU&feature=related.
This Song Is 528 Hz Healing Frequency
Artist: Deuter


http://www.youtube.com/watch?v=9su8OVjewS0&feature=related

ΦΑΟS SAMADHI 2: Θεραπευτικη μουσικη με Εγκεφαλικά Κύματα Θήτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top