8 Φεβρουαρίου 2012

GREGORIAN (CATHOLIC) CHANT/ CANTO GREGORIANO / ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ (ΚΑΘΟΛΙΚΟ) ΜΕΛΟΣ (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ)
και, τέλος, ένα γρηγοριανό μέλος πολύ κοντά στο βυζαντινό μέλος:
http://www.youtube.com/watch?v=FDGnmlg2Ww0
(για το βυζαντινό μέλος: http://anti-researcher.blogspot.com/2012/02/byzantine-chant-byzantino.html )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top